Home > Krovinių pervežimas > ADR kursai: vežkite pavojingus krovinius atsakingai

ADR kursai: vežkite pavojingus krovinius atsakingai

ADR kursai

Pavojingu kroviniu (ADR) vadinamos pavojingomis savybėmis pasižyminčios medžiagos ir gaminiai, kurie gali pakenkti žmonėms, aplinkai ar turtui. Neteisingai vežamas ar saugomas krovinys gali tapti žmonių ar gyvūnų susirgimų, apsinuodijimų, nudegimų priežastimi, taip pat sukelti sprogimą, gaisrą, kitų krovinių, riedmenų, statinių ir įrenginių pažeidimus, užteršti aplinką ir vandenis. Pagal ADR pavojingi kroviniai skirstomi į draudžiamus vežti automobilių transportu ir leidžiamus vežti laikantis nustatytų sąlygų.

ADR apima pavojingo krovinio parengimą išsiųsti: identifikavimą, klasifikavimą, pakavimą, dokumentų paketo parengimą ir visas krovos operacijas: krovimą, iškrovimą, perkrovimą, taip pat gabenimą transporto priemone bei laikiną sandėliavimą, todėl visi vežimo dalyviai, tai siuntėjas, krovėjai, vežėjas, gavėjas ir kt. asmenys privalo išmanyti ADR reikalavimus.

Pavojingų krovinių vežimo saugos specialistu gali būti asmuo, turintis ne mažesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, išklausęs nustatytą mokymo kursą atitinkamoje mokymo įstaigoje, išlaikęs egzaminą ir gavęs atitinkamą pažymėjimą. ADR kursai vedami asmenims, kurie yra ne jaunesni, kaip 21 metų amžiaus, turintys ne žemesnės, kaip B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, išklausę nustatytą mokymo kursą ir išlaikę reikalingus egzaminus. Šių kursų specialisto kvalifikacija yra tinkama penkiems metams, vėliau reikia laikyti pakartotinius egzaminus.

Už tinkamą pavojingų krovinių vežimą atsakingi visi vežimo dalyviai – siuntėjas, vežėjas (vairuotojas) ir gavėjas. Vežėjas turi pasirūpinti, kad vairuotojas, vežantis pavojingus krovinius, turėtų reikiamą kvalifikaciją patvirtinantį vairuotojo pasirengimo vežti pavojingus krovinius pagal ADR pažymėjimą, atsako už transporto priemonės tinkamumą vežti pavojingus krovinius ir tam būtiną įrangą, privalo teikti vairuotojui informaciją apie maršrutus, kuriais draudžiama ar rekomenduojama vežti pavojingus krovinius. Vairuotojas privalo patikrinti, ar siuntėjas pateikė visus dokumentus, taip pat jis atsakingas už transporto priemonės ženklinimą, rūpinasi transporto priemonės sauga, tvirtina krovinį transporto priemonėje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *